Saturday, 17 March 2018

Ο Σταυρός και ο Πόνος

Όταν αντικρίζουμε τον Σταυρό, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε το γεγονός ότι ο Χριστός σήκωσε τις θλίψεις  και υπέφερε τους πόνους της ανθρωπότητας. Με τον ίδιο τρόπο, δεν πρέπει ποτέ να παραβλέψουμε ότι η Εκκλησία είναι μια κοινωνία προσώπων που συμμετέχει στα παθήματα όλου του κόσμου, μιμούμενη τα παθήματα του Κυρίου.


Ο Χριστός βλέπει τα παθήματα του ανθρώπου και όλα όσα πλήττουν την ανθρωπότητα ως δικά του παθήματα. Έτσι, η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή που ταυτίζεται με αυτούς που είναι αποξενωμένοι και πληγωμένοι και προσφέρει τον εαυτό της υπέρ της σωτηρίας τους. Η χριστιανική ζωή είναι η ζωή του μάρτυρα που προσφέρει τη ζωή του για να αποκαλυφθεί η αγάπη του Θεού στον κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένα είδος χριστιανικής ανάπτυξης χωρίς αυτό το είδος κενωτικής συμπόνιας, μια συμπόνιας που είναι ριζωμένη στην ταπείνωση. Όταν η Εκκλησία είναι μια ολοκληρωμένη έκφραση αυτής της ταπεινής αγάπης, τότε είναι μια αληθινή μαρτυρία της Θείας Δόξης.

Ως χριστιανοί, έχουμε κληθεί να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας στον τρόπο του Σταυρού˙ να επιτρέψουμε τα παθήματα του Χριστού να πλημμυρήσουν τη ζωή μας. «Καθώς περισσεύουν τα παθήματα  του Χριστού σε μας, έτσι δια Χριστού περισσεύει και η ενίσχυση του Χριστού σε μας» (Β’Κορ. 1, 5). Αν δεν επιτρέψουμε να πληθύνουν τα παθήματα του Χριστού στην καρδιά μας, δεν θα πλημμυρίσει η χαρά της Ανάστασης στη ζωή μας και δεν θα ανακαλύψουμε την ελπίδα που ενέχει η ζωή. Μετέχοντας στον πόνο του Χριστού, μπορούμε να αντικρίσουμε τον πόνο μας με αποδοχή και ελπίδα˙ να αγωνιστούμε μέσα από αυτόν και να αναπτυχθούμε  ως μια «νέα κτήση» πού είναι πιο ικανή να αντέξει τον πόνο και να εκφράσει την αγάπη. Συσταυρωμένοι με Αυτόν, δεν είμαστε πια απομακρυσμένοι από τον Θεό, τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπό μας.

Κάθε φορά που υψώνεται ο Σταυρός στο κέντρο της χριστιανικής κοινότητας των πιστών, καλούμαστε να άρουμε τον σταυρό μας και να αναλάβουμε τη δέσμευση ότι θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του μαρτυρίου. Σε αυτή την πορεία, η εαυτο-κεντρική μας απασχόληση με τον πόνο θα διαρραγεί και η απομάκρυνσή μας από τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας θα ιαθεί. Η φιλανθρωπία του Θεού θα κατοικήσει στην καρδιά μας και μια ελπίδα για μια νέα και πιο εύσπλαχνη ανθρωπότητα θα γεννηθεί.

Πρωτοπρ. Δρος Σταύρου Κοφινά

Sunday, 11 March 2018

Κυριακή Γ΄ Νηστειών


«Τόν Σταυρόν γ σμπασα προσκυνηστω»


Με την ευλογία του Αγίου Θεού και την εμπνευσμένη καθοδήγηση των Πατέρων της Εκκλησίας μας φθάσαμε κατά τη σημερινή Κυριακή στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην Γ΄ Κυριακή των Νηστειών, η οποία επονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης. Ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός του Κυρίου μας βρίσκεται σήμερα τοποθετημένος στο κέντρο του Ιερού Ναού μας, εν τω μέσω της σύναξης των πιστών Ορθοδόξων χριστιανών, όπου «Ἀγγελικαί, στρατιαί δορυφοροῦσι, Ξύλον τό σεπτόν, εὐλαβῶς περικυκλοῦσαι, καί πάντας συγκαλοῦσαι, τούς πιστούς εἰς προσκύνησιν».

Ο Σταυρός του Χριστού μας, που αποτελεί «τοῦ Κόσμου ἀσφάλεια», κατά τον ιερό υμνωδό, βρίσκεται στο κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής σήμερα για λόγους εξαιρετικά σημαντικούς, τους οποίους περιγράφει με γλαφυρότητα το συναξάρι που διαβάζουμε στον Όρθρο της παρούσας Κυριακής:

«Ο Ζωοποιός Σταυρός γλυκαίνει την πικρία που νοιώθουμε από τη νηστεία και μας ενισχύει στην πορεία μας στην έρημο έως ότου φθάσουμε στην πνευματική Ιερουσαλήμ με την Ανάστασή Του. Επειδή ο Σταυρός λέγεται Ξύλο Ζωής και είναι εκείνο το ξύλο που φυτεύθηκε στον Παράδεισο, γι’ αυτό και οι θειότατοι Πατέρες τοποθέτησαν το σταυρικό αυτό Ξύλο στο μέσον της Αγίας Τεσσαρακοστής, για να μας θυμίζει του Αδάμ την ευδαιμονία και την πτώση του από αυτή. Να μας θυμίζει δε ακόμα ότι με τη συμμετοχή μας στο παρόν Ξύλο δεν πεθαίνουμε πια αλλά ζωογονούμαστε».

Στη ζωή της Εκκλησίας μας και όλων των χριστιανών ο Τίμιος Σταυρός τιμάται ιδιαίτερα και εξαιρετικά, από την εποχή των αποστολικών χρόνων. Μια σύντομη περιδιάβαση στο Ορθόδοξο εορτολόγιο θα μας δείξει ότι αρκετές εορτές στη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους είναι αφιερωμένες στον παμμακάριστο Σταυρό και θα μας βεβαιώσει για την αγάπη και την ευσέβεια των πιστών, που αναγνωρίζουν και κηρύττουν την αγιαστική του δύναμη, αφού «κοιμίζει παθήματα και παύει νοσήματα και παντοίων αλγεινών απαλλάττει τους κάμνοντας».

Έχει ενδιαφέρον οπωσδήποτε να δούμε πως βλέπει το ζωηφόρο και τριπόθητο τούτο Ξύλο του Σταυρού κι ένας άνθρωπος εκτός των παραδοσιακών χώρων, της Εκκλησίας και της Θεολογίας, ένας διακεκριμένος μουσουργός, ο Μπετόβεν (+26.3.1827), για τον οποίο ο συνάδελφός του Βάγκνερ έλεγε πως «άφησε τις όχθες της ζωής αυτής σαν τέλειος ακόλουθος του Εσταυρωμένου»!

Ο Μπετόβεν, λοιπόν, έγραφε κάποτε σε μια κόμισσα, η οποία ταλαιπωρούνταν από κάποια δοκιμασία:

«Όλοι οι άνθρωποι υποφέρουν. Στον κόσμο αυτό καθένας καλείται να σηκώσει τον σταυρό του. Ο πιστός και γενναίος υπομένει μέχρι τέλους χωρίς παράπονα και εγγίζει με το δάκτυλό του τους τύπους των ήλων του σταυρού του. Παίρνει δύναμη από τον Σταυρό του Κυρίου και οραματίζεται το βραβείο που θα δώσει ο Ύψιστος σ’ αυτούς που γνωρίζουν να αρνούνται τον κατώτερο εαυτό τους και να νικούν».


Είναι γεγονός και γνωστό τοις πάσι πως το κυριώτερο σύμβολο όλων των Ορθοδόξων (αλλά ακόμα και των ετεροδόξων) χριστιανών -απανταχού της οικουμένης- είναι ο Τίμιος Σταυρός, μαζί επίσης με το ιερό σημείο του σταυρού, που κάνουμε όλοι και φυσικά το διδασκόμαστε από τη νηπιακή μας ηλικία. Κάθε λειτουργική πράξη και τελετή της Εκκλησίας μας αρχίζει και τελειώνει με το σημείο του σταυρού, το οποίο αποτελεί ένα από τα ονομαζόμενα εξωτερικά στοιχεία κάθε μυστηρίου. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το σημείο του σταυρού έχει βέβαια αναφορά στη Αγία Τριάδα, που αποτελεί τη θεμελιώδη αλήθεια και το βασικό δόγμα της Ορθόδοξης Θεολογίας.

«Τῇ τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ δυνάμει, Χριστέ ὁ Θεός, καί ἡμᾶς τῶν τοῦ πονηροῦ διαφύλαξον ἐπηρειῶν, καί τά θεῖά σου Πάθη, καί τήν ζωηφόρον Ἀνάστασιν προσκυνῆσαι ἀξίωσον, τό τεσσαρακονθήμερον εὐμαρῶς διανύσαντας στάδιον, καί ἐλέησον ἡμᾶς ὡς μόνος ἀγαθός καί φιλάνθρωπος».

Αμήν. Γένοιτο.

Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας

Saturday, 10 March 2018

Τα καθίσματα της εκκλησίας στο Harrow


Βλέπουμε σήμερα τα καθίσματα του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας Παρασκευής στο Harrow - ΒΔ Λονδίνου, μέσα από την καλλιτεχνική ματιά του εξαίρετου και βραβευμένου φωτογράφου Panayis Chrysovergis.


Aξίζει φυσικά να αναφέρουμε πως τα καθίσματα αυτά είναι έργο του παραδοσιακού εργαστηρίου Εκκλησιαστικών Ξυλογλύπτων Επίπλων Αφών Αμανατίδη, που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τα εν λόγω έπιπλα αποτελούν ευγενική και γενναιόδωρη προσφορά προς την Κοινότητα του Harrow του ευπατρίδη Ελληνοκύπριου επιχειρηματία κ. Πανίκου Ηροδότου.


Το σχέδιο που έχει σκαλισθεί πάνω στα καθίσματα απεικονίζει τη Σφίγγα, η οποία ήταν το έμβλημα της Νήσου Χίου, που την εκπροσώπησε καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας.


Στους μετέπειτα χριστιανικούς αιώνες η μορφή της Σφίγγας επεβίωσε γιατί ερμηνεύτηκε από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς ως σύμβολο σοφίας, δύναμης και φρόνησης και πέρασε στη χριστιανική τέχνη, όπου εικονίζεται (όπως και στα καθίσματα της εκκλησίας του Harrow) και ως φύλακας του δέντρου της ζωής.

Friday, 9 March 2018

Έκτακτη Σύναξη Κληρικών Μείζονος Λονδίνου


Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8η Μαρτίου 2018, Έκτακτη Σύναξη των Ελληνορθόδοξων Κληρικών του Μείζονος Λονδίνου, στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Βορείου Λονδίνου.


Η Κοινότητα Αγίας Αικατερίνης ιδρύθηκε το 1985 και φέτος συμπληρώνει 33 χρόνια ζωής και προσφοράς στη θεοφιλή Ομογένεια του Βορείου Λονδίνου. Ιερατικώς Προϊστάμενος είναι ο Πανοσολ. Αρχιμ. Δαμιανός Κωνσταντίνου, Εφημέριος ο Οικον. Γρηγόριος Wellington και Πρόεδρος ο ευπατρίδης Δικηγόρος κ. Κώστας Χρήστου.


Η ιστορία του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης «πηγαίνει 800 χρόνια πίσω όταν ήταν μονή “Friary” - Οι Friars (Φράϊαρς) ήταν καλόγεροι που ο σκοπός τους ήταν να υπηρετούν την κοινότητα. Η μονή εξυπηρετούσε προσκυνητές των Αγίων Τόπων από και προς το St. Albans στα βόρεια. Το σημερινό κτήριο χρονολογείται από το 1853».


Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν αναγκαία έργα αναστήλωσης του Κοινοτικού Ιερού Ναού, που περιελάμβαναν εκσυγχρονισμό των διαφόρων χώρων του Ναού, επισκευή του εξωτερικού πέτρινου τοίχου, καθαρισμό των τοίχων και της οροφής, καθαρισμό των καμάρων και εργασίες στην πέτρα του τοίχου, εγκατάσταση νέου εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού, εγκατάσταση ηχητικού συστήματος, τοποθέτηση του εικονοστασίου κ.ά.


Στην εν λόγω Σύναξη προήδρευσε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων & Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος. Παρευρέθηκαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος και Κληρικοί που υπηρετούν σε Κοινότητες του Μείζονος Λονδίνου.


Η Σύναξη άρχισε με Προσευχή, Ψαλμωδία και Ανάγνωση Γραφών (Ιωάννου ΙΕ, 1-8 και Α΄ Κορ. ΙΒ, 12-27 (28-30)).


Κατόπιν, ο Ιερ. Προϊστάμενος π. Δαμιανός απηύθυνε εγκάρδιο καλωσόρισμα στους Συνέδρους, εκ μέρους της τοπικής Κοινότητας, και ομίλησε για λίγο για την ιστορία του Ναού.


Στην εισήγησή του, που ακολούθησε, ο Σεβασμιώτατος Άγιος Θυατείρων αναφέρθηκε διεξοδικά στα αγιογραφικά αναγνώσματα που είχαν διαβασθεί στην έναρξη της Σύναξης, τονίζοντας τη μεγάλη αξία και σημασία που έχει για την Εκκλησία και την Ομογένεια η έννοια της «ενότητας», η οποία παρουσιάζεται στα αναγνώσματα αυτά. Η μυστική, εσωτερική και υπαρξιακή ενότητα με τον Χριστό και με τα άλλα μέλη της Εκκλησίας είναι ακρογωνιαίος λίθος στην πνευματική - αρχιτεκτονική δόμηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.


Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Κυανέων σημείωσε με έμφαση πως οι Ιερείς οφείλουν να είναι φως, σύμφωνα με τον αγιογραφικό λόγο «ως τέκνα φωτός περιπατείτε».


Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Τροπαίου εξέφρασε τη χαρά του για την αθρόα συμμετοχή των Ιερέων στη Σύναξη. Αναφέρθηκε στην εκπομπή «Φωνή της Εκκλησίας» στον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Λονδίνου, καθώς και σε άλλα πρακτικά ζητήματα της διακονίας των Κληρικών στην Ι. Αρχιεπισκοπή Θυατείρων & Μ.Β.


Στη συνέχεια έγιναν ανακοινώσεις για την Ετήσια Σύναξη Ιερού Κλήρου (από τους πατέρες, Αρχιμ. Ιάκωβο Σάββα και Πρεσβ. Σάββα - Δαυΐδ Βασιλειάδη), που θα πραγματοποιηθεί Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 17, 18 και 19 Απριλίου 2018, στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Φανουρίου και Αποστόλου Παύλου, Southend-on-Sea,  καθώς επίσης και για το Κληρικολαϊκό Συνέδριο, που θα λάβει χώρα Παρασκευή και Σάββατο, 11 και 12 Μαΐου 2018, στην Κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα Wood Green Βορείου Λονδίνου.


Ακολούθησε ευρεία συζήτηση, πάνω σε διάφορα θέματα ποιμαντικής φύσεως, στην οποία έλαβαν μέρος αρκετοί από τους παρευρισκόμενους Κληρικούς.


Ο Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας ανέφερε πως η τρέχουσα χρονιά είναι επετειακή για τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο, αφού στις 16 Απριλίου τ.έ. συμπληρώνει 30 χρόνια στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο των Θυατείρων. 

Photo by Alexios Gennaris!

Για τον λόγο αυτό και με σκοπό να τιμηθεί ο Σεβασμιώτατος για την πλούσια και πολυποίκιλη προσφορά του στο τιμόνι και τη ζωή της Αποστολικής αυτής Επαρχίας του σεπτού Οικουμενικού Θρόνου, η Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονος Harrow - ΒΔ Λονδίνου οργανώνει την Κυριακή του Θωμά 15 Απριλίου το βράδυ ειδική Πνευματική Σύναξη, με ομιλητές τον ίδιο τον Σεβασμιώτατο, τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Τροπαίου και τον Ομότ. Επιθεωρητή κ. Σάββα Παυλίδη.


Μετά το πέρας των εργασιών η τοπική Κοινότητα δεξιώθηκε τους Συνέδρους - Κληρικούς στην Αίθουσα Εκδηλώσεων, προσφέροντας αβραμιαία φιλοξενία και νοστιμότατο γεύμα.

Πρωτοπρ. Αναστασίου Δ. Σαλαπάτα

Thursday, 8 March 2018

Ετήσια Σύναξη Κληρικών στα Θυάτειρα


Η φετινή Ετήσια Σύναξη των Κληρικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17ην Απριλίου, Τετάρτη 18ην Απριλίου και την Πέμπτη, 19ην Απριλίου 2018, στην πόλη του Southend-on-Sea.


Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Συνάξεως και των Ιερών Ακολουθιών.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος ανέφερε σε επιστολή του προς τους Κληρικούς:


«Όλοι οι Κληρικοί καλούνται να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους της Συνάξεως, να λάβουν ενεργό μέρος στις συζητήσεις και εμπλουτίσουν έτσι την Σύναξη με την πείρα, τις γνώσεις και το προφητικό τους χάρισμα».

Wednesday, 7 March 2018

Ουρανού το ενιαίο μισθολόγιο

Νέα εκπομπή για Γ΄Εβδομάδα Νηστειών.


Με την χάρη του Αγίου Θεού βαδίζοντας προς τα μισά του ανηφοριού...Καλή δύναμη σε όλους 

Με αγάπη Χριστού 

Νώντας Σκοπετέας

Tuesday, 6 March 2018

«Αθόρυβα» online


Η νέα ποιητική συλλογή του παρόντος ιστολόγου, με τον γενικό τίτλο «Αθόρυβα», έχει ήδη εκδοθεί ηλεκτρονικά, από τον Εκδοτικό Οίκο «Ακακία». Μπορεί κανείς να την προμηθευθεί μέσω του ιστοτόπου του Εκδοτικού Οίκου, στη διεύθυνση: www.akakia.net//el/αθόρυβα


Ο εκδότης έχει, επίσης, ετοιμάσει και ειδική σελίδα στο facebook, αφιερωμένη στην εν λόγω ποιητική συλλογή: